top of page

אוכלוסיית ותיקי אשכול

אוכלוסיית הוותיקים של אשכול נוקטת במשנה בטיחות
ולכן נמצאת בביתה.

איך להפיג את הבדידות? השעמום? איך לקיים אורח חיים תקין מבלי לצאת מחוץ לבית?
 

ישנו מערך שלם הדואג לאוכלוסיית הוותיקים.

bottom of page