אוכלוסיית ותיקי אשכול

אוכלוסיית הוותיקים של אשכול נוקטת במשנה בטיחות
ולכן נמצאת בביתה.

איך להפיג את הבדידות? השעמום? איך לקיים אורח חיים תקין מבלי לצאת מחוץ לבית?
 

ישנו מערך שלם הדואג לאוכלוסיית הוותיקים.