סיום הרשמה - 18.6

מחנות קיץ
כדורסל, כדורגל והתעמלות קרקע

כדורגל

מחנה כדורגל - יומיים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 250 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה כדורגל - 4 ימים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 400 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה כדורגל מלא - 6 ימים

תאריכים: א', ב', ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 550 ₪

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

כדורסל (כמות משתתפים מוגבלת)

התעמלות קרקע

עתודה

ימים: ב' + ד'
שעות: 15:00-16:30

 

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה מלא 

10.7-25.8

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

כיתות ג'-ד' 

ימים: ב' + ד' |  10-28.7
שעות: 17:30-18:30

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה מלא 

10.7-25.8

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

כיתות א'-ב'

ימים: ב' + ד' |  10-28.7
שעות: 16:30-17:30

 

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה מלא 

10.7-25.8

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

כיתה ה' +

ימים: ב' + ד' |  10-28.7
שעות: 18:30-20:00

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

 

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה מלא 

10.7-25.8

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7