top of page

סיום הרשמה - 18.6

מחנות קיץ
כדורסל, כדורגל והתעמלות קרקע

כדורגל

מחנה כדורגל - יומיים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 250 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה כדורגל - 4 ימים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 400 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחנה כדורגל מלא - 6 ימים

תאריכים: א', ב', ד', ה' |  3-11.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 550 ₪

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

כדורסל (כמות משתתפים מוגבלת)

התעמלות קרקע

עתודה

ימים: ב' + ד'
שעות: 15:00-16:30

 

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחזור 1+2

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

כיתות ד' +

ימים: ב' + ד' 
שעות: 17:30-18:30

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחזור 1+2

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

גנים גילאי 5.5-6

ימים: שלישי
שעות: 17:30-18:20

עלות: 

150 ₪ למחזור

ניתן להירשם לשני מחזורים

 

הסעות:

באחריות ההורים

.

מחזור 2 -

2.8/9.8

16.8

מחזור 1 -

12.7/19.7

26.7

כיתות א'-ג'

ימים: ב' + ד' 
שעות: 16:30-17:30

 

עלות: 

300 ₪ למחזור

500 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.22

מחזור 1+2

מחזור 2 -

7-25.8

מחזור 1 -

10-28.7

גנים גילאי 4.5-5

ימים: שלישי 
שעות: 16:30-17:20

עלות: 

150 ₪ למחזור

ניתן להירשם לשני מחזורים

הסעות:

באחריות ההורים

.

מחזור 2 -

2.8/9.8/

16.8

מחזור 1 -

12.7/19.7/

26.7

bottom of page