top of page

סיום הרשמה - 18.6

מחנות קיץ
כדורסל, כדורגל והתעמלות קרקע

כדורגל למסיימי כיתות א' עד ה'

מחנה כדורגל - יומיים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' 

 2-3.7 או 5-6.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 300 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה בהרשמה מוקדמת עד ה-18.6.23

מחנה כדורגל - 4 ימים

תאריכים: א', ב',  ד', ה' 

2-3.7   5-6.7
שעות: 16:00-18:30

עלות: 500 ₪

 

הסעות באחריות ההורים

 

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.23

כדורסל למסיימי כיתות ג' ומעלה

כדורסל למסיימי כיתות ו' + ז' + ח'+ט'

התעמלות קרקע- יולי

עתודה ומתקדמות

ימים: מחזור 1:  א' + ה'

מחזור 2: ב'+ה'
שעות: 15:30-17:00

 

עלות: 

350 ₪ למחזור

550 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.23

מחזור 1+2

9.7-24.8

מחזור 2 -

7-24.8

מחזור 1 -

09-27.7

כיתות ג' +

ימים: מחזור 1:  א' + ה'

מחזור 2: ב'+ה'


שעות: 18:15-19:30

עלות: 

350 ₪ למחזור

550 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.23

מחזור 1+2

9.7-24.8

מחזור 2 -

7-24.8

מחזור 1 -

09-27.7

כיתות א'-ב'

ימים: מחזור 1:  א' + ה'

מחזור 2: ב'+ה'


שעות: 17:00-18:15

 

עלות: 

350 ₪ למחזור

550 ₪ - למחנה מלא

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.23

מחזור 1+2

9.7-24.8

מחזור 2 -

7-23.8

מחזור 1 -

10-26.7

גנים

ימים: ימי רביעי,3 מפגשים

12.7|19.7|26.7
שעות: קבוצה 1: 16:15-17:00

קבוצה2: 17:10-18:00

קבוצה 3: 18:10-19:00

עלות: 

180 ₪ 

הסעות:

באחריות ההורים

10% הנחה על רישום מוקדם עד ה-18.6.23

קבוצה 3

עולים לא'

קבוצה 2 -

גילאי 5-6

קבוצה 1 -

גילאי 4.5-5

התעמלות קרקע - אוגוסט

עתודה+מתקדמות

ימים:6  מפגשים,ימים ב'+ה'

/7.8/10.8/14.8

17.8/21.8/24.8


שעות: 15:30-17:00

עלות: 

350 ₪ 

הסעות:

באחריות ההורים

ג' ומעלה

ימים:6  מפגשים,ימים ב'+ה'

/7.8/10.8/14.8

17.8/21.8/24.8


שעות: 17:00-19:30

עלות: 

350 ₪ 

הסעות:

באחריות ההורים

א'-ב'

ימים:6  מפגשים,ימים ב'+ה'

/7.8/10.8/14.8

17.8/21.8/24.8


שעות: 17:00-18:15

עלות: 

350 ₪ 

הסעות:

באחריות ההורים

bottom of page