top of page

סיום הרשמה - 18.6

קייטנות גנים
חיים בשותפות ובצמיחה

 פתיחת הקייטנות והצהרונים מותנה במינימום משתתפים 

הקייטנות יתקיימו בגני הילדים, המקום הקבוע והמוכר, בהפעלת והובלת צוותים איכותיים ומקצועיים של הגננות המובילות והסייעות החינוכיות.

הקייטנה תשלב סדר יום מוכר של פעילות, משחק ותנועה בשילוב תכנים חווייתים ומעשירים - הצגה, שעת סיפור, סדנאות ועוד, לפי נושאים שבועיים.  הנאה מובטחת!

מושבים - מחזור 2

ימים א'-ה' | 24 ביולי - 4 באוגוסט

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

07:30-16:00

עלות: 950 ₪

ללא צהרון

07:30-13:00

עלות: 600₪

מושבים - מחזור 1

ימים א'-ה' | 3 ביולי - 21 ביולי

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

07:30-16:00

עלות: 850 ₪

ללא צהרון

07:30-13:00

עלות: 300 ₪

חלוציות- מחזור 2

ימים א'-ה' | 24 ביולי - 4 באוגוסט

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

עבור שלומית וכרם שלום בלבד

07:30-16:00

עלות: 950 ₪

ללא צהרון

07:30-13:00

עלות: 600₪

חלוציות- מחזור 1

ימים א'-ה' | 3 ביולי - 21 ביולי

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

עבור שלומית וכרם שלום בלבד

07:30-16:00

עלות: 850 ₪

ללא צהרון

 07:30-13:00

עלות: 300 ₪

bottom of page