top of page

סיום הרשמה - 18.6

קייטנות גנים
חיים ביחד

 פתיחת הקייטנות והצהרונים מותנה במינימום משתתפים 

הקייטנות יתקיימו בגני הילדים, המקום הקבוע והמוכר, בהפעלת והובלת צוותים איכותיים ומקצועיים של הגננות המובילות והסייעות החינוכיות.

הקייטנה תשלב סדר יום מוכר של פעילות, משחק ותנועה בשילוב תכנים חווייתים ומעשירים - הצגה, שעת סיפור, סדנאות ועוד, לפי נושאים שבועיים.  הנאה מובטחת!

לפרטים נוספים, אגף החינוך: אור 08-9929106 , לימור 052-5402975

 חובת ההרשמה בגן האם (לשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ג)

יש לציין את שם הילד + שם הגן בזמן ההרשמה (בהערות)- חובה

ללא צהרון

פרטים בקרוב

רישום בקרוב
רישום בקרוב

 מחזור 2 - יפורסם בהמשך

פרטים בקרוב

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

פרטים בקרוב

 מחזור 1

ימים א'-ה' | 2 ביולי - 20 ביולי

כולל צהרון וארוחת צהריים חמה

07:30-16:00

עלות: 990 ₪

ללא צהרון

07:30-13:00

עלות: 300 ₪

bottom of page